Generalforsamling 2022.

Generalforsamling mandag d. 25. april 2022.

Mandag d. 25.4 er det tid til Generalforsamling 2022 – husk at melde dig til senest d. 20 april på Info@broderibe.dk

Foreningen BrodeRibe, indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, mandag d. 25.04.22 kl. 19-21.00 i Vægtergade 1C, 2.sal/indgang gennem gården. 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg '
a. På valg:
Bestyrelsesmedlem, Mette Madsen, valgt 2020 - genopstiller Bestyrelsesmedlem, Mette Krabbe, valgt 2020 - genopstiller
Valg af to suppleanter
Mette Danielsen genopstiller
Ann Mia Lauritsen, genopstiller ikke
b. Valg af revisor samt suppleant
Ejnar Vigsø genopstiller som revisor
Jens Chr. Mortensen genopstiller som suppleant
6. Forslag til vedtægtsændring: §10 ændres til “Regnskabsår følger generalforsamling og ikke kalender”
7. Hvordan/hvornår ønsker forsamlingen information om foreningens aktivitet?
8. Verdensbroderidagen v. Mette Solkær
9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 4, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, altså d. 11. april 2022 på info@broderibe.dk

Tilmelding nødvendig senest 20.april

Med venlig hilsen, på Bestyrelsens vegne, Lisbet Krogh Nielsen